Kierrätettäville maa-aineksille logistinen terminaali

Ilmakuva Saramäen materiaaliterminaalista
Saramäen materiaaliterminaali

Kiertomaa Oy on perustanut Turun Saramäkeen materiaaliterminaalin, jossa ylijäämäkivi- ja maa-ainesten sekä viherjätteiden kierrättäminen ja varastointi onnistuu tehokkaasti.

Saramäen 75 hehtaarin laajuinen materiaaliterminaali sijaitsee vain kahdeksan kilometrin päässä Turun keskustasta. Alueella varastoidaan ja kierrätetään maarakentamisessa muodostunutta ylijäämämaata kuten ylijäämälouheita, moreenia, kuivakuorisavea, pintamaita ja mursketuotteita. Terminaali vastaanottaa maa- ainesten lisäksi myös esimerkiksi viherkunnossapidon ylijäämämateriaaleja kuten kantoja, risuja ja haravointijätettä.

Alueellista maa-ainesten hallintaa

Julkiset toimijat ovat perinteisesti toteuttaneet massakoordinaatiota kaupungin tai hankkeen sisäisesti. Turun seudulla massakoordinaatiota on laajennettu alueelliseksi ottamalla yhteistyöhön mukaan alueellinen jätehuoltoyhtiö Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH). Yritys vastaa muun muassa vanhojen kaatopaikkojen sulkemisesta, jossa tarvitaan suuria määriä erilaisia maa- ja uusiomateriaaleja. Yhteistyön avulla kaupungin ylijäämämassoja voidaan hyödyntää edullisesti paitsi kaupungin omissa hankkeissa, myös LSJH:n hankkeis­sa ja tarve massojen loppusijoitukselle vähenee. Samalla LSJH:n tarvitsemien maa- ja uusiomateriaalien hankinta selkeytyy mahdollistaen huomattavat kustannussäästöt. Turun kaupunki ja Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) omistavat yhdessä sidosyksikköyhtiö Kiertomaa Oy:n, joka vastaa massojen hallinnan operatiivisesta toiminnasta.  Hankkeessa on kehitetty omistajien välistä massakoordinaatiota.

Ylijäämämaiden jalostusta ja varastointia keskitetysti

Ylijäämämaiden jalostusta ja kierrätystä on perinteisesti rajoittanut sopivien käsittelyalueiden puuttuminen. Tässä hankkeessa Turun Saramäen materiaaliterminaalia on kehitetty niin, että se mahdollistaa maa- ja viherrakentamisen ylijäämämateriaalien monipuolisen kierrätyksen ja varastoinnin.  Laaja alue mahdollistaa suurien volyymien varastoinnin ja käsittelyn, jolloin toimintaa pystytään tekemään myös kustannustehokkaasti. Circwaste-hankkeessa on kehitetty terminaalin toimintoja ja eri ylijäämämateriaalien monipuolista käyttöä.

Hankkeen tavoitteena on että:

  • Kivi- ja maa-ainesten kysyntä ja tarjonta kohtaavat
  • Ylijäämämateriaalit ja uusiomaa-ainekset ovat aktiivisessa hyötykäytössä alueellisesti
  • Neitseellisten kivi- ja maa-ainesten tarve vähenee
  • Kivi- ja maa-ainesten kuljetukset aiheuttavat vähemmän haittoja
  • Käyttökelpoisen kivi- ja maa-aineksen turha läjittäminen vähenee

Aikataulu: Syksy 2017-syksy 2023

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Antti Kuosmanen, etunimi.sukunimi@kiertomaa.fi
Kiertomaa Oy – www.kiertomaa.fi

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.