Pirkkalan kunta haluaa näyttää esimerkkiä ilmastoystävällisestä arjesta

Tutkimusinsinööri Jyrki Tenhunen (Syke) ja pormestari Marko Jarva (Pirkkalan kunta). © Venla Riekkinen

Pirkkalan kunta on valittu maaliskuun Hinku-teko palkinnon saajaksi. Pirkkala panostaa ilmastokestävään, vähäpäästöiseen liikkumiseen muun muassa viisaan liikkumisen edistämissuunnitelman avulla. Pirkkala myös suunnittelee yhdyskuntarakennetta vahvasti ilmastonäkökulmasta.

Pirkkalan kunta on tuonut vähähiilisyysnäkökulmaa yhdyskuntarakenteen suunnitteluun sijoittamalla lähes 90 prosenttia vuonna 2018 rakennetuista asuinrakennuksista keskusta- ja joukkoliikennevyöhykkeen sisään. Osuus on Tampereen seudun kunnista korkein. Ilmastoviisas yhdyskuntasuunnittelu mahdollistaa sen, että asukkaat voivat ottaa helpommin käyttöön vähäpäästöisiä liikkumisratkaisuja ja mahdollisesti luopua yksityisautoilusta.

”Meistä on ollut hienoa seurata Tampereen seudun ilmastokelpoisuuteen tähtäävää kehittämistyötä ja huomata sen tuottavan tulosta. Pirkkala näyttää tässä hyvin esimerkkiä”, sanoo Tampereen seudun seutusuunnittelupäällikkö Kaisu Kuusela.

Pirkkalan kunta tähtää entistä vähäpäästöisempään liikkumiseen myös kestävän liikkumisen ohjelman avulla. Pirkkala panostaa voimakkaasti myös joukkoliikenteen kehittämiseen. Tampereen raitiotiejärjestelmää on tavoitteena on laajentaa vaiheittain seudulliseksi. Pirkkala on hyväksynyt ratikan laajentamisen hankesuunnitelman ja tällä hetkellä tehdään toteutussuunnitelmaa Tampereen Linnainmaan ja Pirkkalan Suupan välille.  Tampereen ja Pirkkalan valtuustot päättävät toteutussuunnittelun tulosten perusteella rakentamisesta, rakentamisen laajuudesta ja mahdollisesta vaiheittain toteuttamisesta syksyllä 2024.

Pirkkalan kuntastrategiassa kestävä kehitys on yksi keskeisistä toimintaperiaatteista.

Marko Jarva, Pirkkalan pormestari

”Pirkkalan kuntastrategiassa kestävä kehitys on yksi keskeisistä toimintaperiaatteista. Yhdyskuntarakenteen suunnittelu on kokonaisvaltaisin keino, jolla voimme pitkällä tähtäimellä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää vähäpäästöistä elämäntapaa. Samalla rakennamme viihtyisämpää ja turvallisempaa asuinympäristöä”, sanoo Pirkkalan pormestari Marko Jarva.

”Pirkkalan työ on osoittanut, että johdonmukaisella yhdyskuntasuunnittelulla voidaan tarjota asukkaille avaimet ilmastoystävälliseen arkeen. Pirkkalassa uusien asuntojen sijoittuminen tukee kestävien kulkutapojen käyttöä”, sanoo erikoistutkija Antti Rehunen Suomen ympäristökeskuksesta. ”Jotta arkimatkat on mahdollista kulkea jalkaisin, pyörällä tai joukkoliikenteellä, on tärkeää kytkeä myös palvelu- ja työpaikka-alueet joukkoliikennekäytäviin sekä kehittää kävely- ja pyöräilyverkkoa.”

Pirkkalan kunta liittyi valtuuston päätöksellä Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) -verkostoon helmikuussa 2019, mikä tukee Tampereen seudun päätöstä lähteä koko seudun voimin mukaan päästövähennystalkoisiin. Hinku-verkoston päätavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 80 prosentilla vuoden 2007 tasosta viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Jäljelle jäävät päästöt sidotaan hiilinieluihin ja kompensoidaan.

Pirkanmaan maakunta on yksi seitsemästä maakunnasta, jotka ovat mukana Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa kuusivuotisessa ilmastonmuutoksen hillintää edistävässä EU Life IP CANEMURE (Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia) -hankkeessa. Pirkanmaalla CANEMURE-hanketta rahoittavat yhteistyössä ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto, joka vastaa hankkeen koordinoimisesta. Lisäksi yksi CANEMURE-hankkeen osahankkeista keskittyy Tampereen seudun kestävien liikkumisratkaisujen edistämiseen.

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.