Pohjois-Karjalan maakuntaliitto selvitti mahdollisuutensa vähentää toiminnassaan syntyvän jätteen määrää

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on mukana Euroopan komission LIFE-ohjelman rahoittamassa Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hankkeessa, jonka keskeisenä tavoitteena on valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpano Pohjois-Karjalassa. Valtakunnallinen jätesuunnitelma linjaa, että julkisen hallinnon tulee sitoutua vähentämään jätteen määrää ja haitallisuutta omassa toiminnassaan. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto tarttui jätesuunnitelman asettamaan haasteeseen ja selvitti syksyn 2022 aikana, minkälaista jätettä maakuntaliiton toiminnassa syntyy, minkälaisin toimenpitein jätteen määrää voidaan vähentää ja kuinka toimiston kierrätysaste saadaan kasvuun.

Roska-astiat

Kuinka vähentää jätettä toimisto-organisaatiossa?

Selvityksen mukaan maakuntaliiton toiminnan luonteesta johtuen jätettä syntyy vähän, ja keskeinen ongelma onkin syntyvän jätteen lajittelu. Henkilöstöllä olisi intoa ja osaamista kierrättämiseen ja lajitteluun, mutta suuri osa kierrätyskelpoisestakin jätteestä päätyy toimisto-oloissa silti sekajätteeksi. Muutoksen paikkoja havaittiin monissa käytännöissä ja toiminnoissa, joita ei ole arjen pyörteessä ymmärretty tai ennätetty kyseenalaistaa.

”Toimiston jäte- ja kierrätysasioihin liittyy paljon väärää tietoa ja uskomuksia, jotka ylläpitävät vanhoja käytänteitä. Totuttujen toimintatapojen purkaminen vie aikaa. Selvitystä tehdessä oli ilo huomata, että henkilöstö on valmis muuttamaan toimintaansa”, kertoo selvityksen laatinut Sanni Penttinen.

Tarvittavat muutokset ovat yksinkertaisimmillaan hyvin arkisia, kuten roska-astioiden uusimista, viestinnän tehostamista sekä lajitteluosaamisen kehittämistä. Jätteen määrän vähentämiseen liittyy kuitenkin myös monimutkaisempia kokonaisuuksia, kuten hankinnat ja maakuntaliiton rahoittamat hankkeet, joiden kautta liitto voi vaikuttaa positiivisesti myös muihin toimijoihin ja lisätä oman toimintansa vaikuttavuutta. Toiveena onkin, että jätteen määrän vähentäminen saataisiin osaksi sekä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hankintaohjetta että liiton hallinnoiman Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston periaatteita.

”Keskeistä on, että jokainen henkilöstön jäsen tunnistaa omat vaikutusmahdollisuutensa: voinko omalla toiminnallani vähentää syntyvän jätteen määrää, tai voinko työssäni tehdä päätöksiä tai hankintoja, jotka edistävät kiertotaloutta.”

Projektisihteeri Sanni Penttinen

Toimenpiteet jätteen määrän vähentämiseen yksissä kansissa

Selvityksen tuloksiin voi tutustua Kestävät valinnat osaksi organisaation arkea – Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa -julkaisussa. Haastatteluiden ja kyselyn avulla laaditussa selvityksessä pureudutaan maakuntaliiton jätteiden synnyn nykytilaan sekä esitetään 17 konkreettista toimenpidettä, joiden avulla Pohjois-Karjalan maakuntaliitossa voidaan vähentää syntyvän jätteen määrää, edistää kierrätystä ja lisätä tietoisuutta jäte- ja kierrätysasioista. Toimenpidesuositusten jalkauttaminen liiton arjessa on jo aloitettu.

”Ensimmäisenä aloitamme pakkausmuovin keräämisen ja hankimme kolmikerroksisen toimistorakennuksen jokaiseen kerrokseen lajittelupisteet, jotta työhuoneessa syntyvien jätteiden lajittelu on henkilöstölle helpompaa”, kertoo Penttinen.

Lisätietoa:

Yhteystiedot:

Sanni Penttinen, projektisihteeri, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
sanni.penttinen@pohjois-karjala.fi

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.