Uusi pysäköintialue rakennettiin kierrätysmateriaaleja hyödyntäen

Kouvolan kaupungin ja UPM:n yhteistyönä toteutettavassa hankkeessa hyödynnettiin soodasakkaa ja lentotuhkaa. Tavoitteena on löytää soodasakalle uusia hyötykäyttökohteita kaupungin muissakin rakennuskohteissa.

Viisi huomio- ja turva-asuista henkilöä seivovat ringissä hiekkakentällä. Osalla ämpärit kädessa. Lapio maassa. Taustalla näkyy Keltin allas.

Pysäköintialue rakennettiin Keltissä sijaitsevalle, Lecasoratehtaan viereiselle pellolle.  Noin 600 m2 laajuisen pysäköintialueen rakentamisessa käytettiin UPM-Kymmene Oyj:n Kymin sellutehtaan soodasakkaa ja Kymin Voima Oy:n voimalaitoksella syntynyttä lentotuhkaa. Koealueelle toimitettiin näitä kierrätysmateriaaleja yhteensä 48 kuorma-autolastillista.

Työmaalla soodasakka ja tuhka sekoitettiin keskenään ja levitettiin noin 80 cm paksuksi kerrokseksi ja tasoitettiin kentäksi. Soodasakka-tuhkakerroksen päälle levitettiin vielä 15 cm paksu kantava kerros mursketta. Tämän jälkeen pysäköintialue asfaltoitiin ja se palvelee jo esimerkiksi suositulla lintubongauslammella ja Kymijoen ulkoilureitillä kulkijoita.

Hankkeessa testataan muun muassa pysäköintikentän rakenteen routivuutta ja kantavuutta sekä käytön kokonaiskustannuksia. Tavoitteena on löytää soodasakalle uusia hyötykäyttökohteita, jotta voidaan pohtia mahdollista kyseisten kierrätysmateriaalien tulevaa käyttöä kaupungin rakennuskohteissa.

Kenttärakenteen salaojasta otetaan vuosittain vesinäytteet analysoitavaksi. Näin halutaan varmistaa, ettei kenttärakenteesta liukene myöhemminkään haitallisia aineita vesistöön.
– Todella hienoa päästä kokeilemaan uusia materiaaleja, joita ei kaupungilla ole aiemmin kokeiltu ja saada näistä kokemuksia jatkoa varten. UPM:n kanssa yhteistyö on toiminut hienosti ja toivottavasti jatkossa päästään näitä materiaaleja hyödyntämään enemmän, iloitsee rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg.

Uusiomateriaalihankkeilla ja kokeiluilla toteutetaan Kouvolan kaupungin ympäristöohjelmaa ”Ympäristö 2030”.  Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman toteuttamisen toimenpiteisiin sisältyvät mm. uusiomateriaalihankkeet ja kokeilut eri toimijoiden kesken. Kaupungin katujen, väylien, viheralueiden ym. suunnittelussa huomioidaan kohteet, joissa kierrätysmateriaalit ovat hyödynnettävissä.

 

Lisätiedot: Rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg, p. 020 615 728, antti.nyberg@kouvola.fi

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.