Ympäristöystävällistä kaukojäähdytystä Savilahden alueen kiinteistöille

Kaukojäähdytyslaitos & -verkko. Kuva: Kuopion energia

Kuopion Energian Savilahden kaukojäähdytyslaitos käyttää läheisen Pohjois-Kallaveden Neulalahden syvänteen kylmäenergiaa läheisten kiinteistöjen jäähdytyksessä. Toteutuksessa ainutlaatuista on lyhyet välimatkat Kallaveden syvänteiden, jäähdytyslaitoksen ja kiinteistöjen välillä. Näin kaukojäähdytyksestä saadaan yhä tehokkaampaa ja energiaa säästyy. Kaukojäähdytyslaitos aloitti toimintansa vuonna 2020.

Kaukojäähdytys toimii siten, että kiinteistöille toimitetaan kaukojäähdytysverkon kautta kylmää vettä, johon kiinteistöissä jäähdytyksen kautta syntyvät ylimääräiset lämmöt siirretään. Jäähdytysverkon kierrossa tämä lämmennyt kaukojäähdytysvesi palaa jäähdytyslaitokselle (2), jossa sitä puolestaan jäähdytetään lämmönsiirtimien välityksellä syvänteen kylmällä järvivedellä (1) edelleen palautettavaksi takaisin kaukojäähdytysverkon kiertoon. Jäähdytyskierrossa lämmennyttä vettä voidaan tarvittaessa jäähdyttää myös laitoksen lämpöpumpuilla ja vedenjäähdyttimillä. Lämpöpumppujen avulla jäähdytyksen kautta tulevia hukkalämpöjä jalostetaan resurssiviisaaksi uusiutuvaksi kaukolämmöksi.

Kaukojäähdytys on erittäin energiatehokas ja ympäristöystävällinen jäähdytysratkaisu. Kaukojäähdytys mahdollistaa asiakkaiden hukkalämpöjen kierrätyksen kaukolämmöksi.

Petri Turtiainen, Kuopion Energia

Kaukojäähdytys säästää sähköenergiaa jopa 80 % verrattuna kiinteistökohtaisilla jäähdytyslaitteilla tuotettavaan jäähdytykseen. Kylmän järviveden on arvioitu riittävän koko alueen tarpeisiin pitkälle heinäkuuhun. Heinä-elokuun kuumimpien helteiden aikaan jäähdytyksen tuotantoa lisätään ja varmistetaan kaukojäähdytyslaitoksen lämpöpumppujen ja vedenjäähdyttimien avulla.

Tällä hetkellä kaukojäähdytyslaitoksen asiakkaita ovat Kuopion yliopistollinen sairaala, kiinteistöyhtiö KPY Novapolis sekä Savon ammattiopisto. Sairaaloissa ja toimistotiloissa luotettavasti toimiva jäähdytys on välttämättömyys puhumattakaan sisätilojen jäähdytyksen, lämpimään aikaan, tuomasta mukavuudesta ja hyvinvoinnista tilojen käyttäjille.

Uuden kylmälaitoksen tuotantokapasiteetti on mitoitettu riittämään Savilahden alueen tulevaisuuden tarpeet ja kaukojäähdytystä tullaan tarjoamaan myös muille toimijoille koko ajan kasvavalla Savilahden alueella.

Kuva: Kuopion Energia Oy, Kuvaaja: Jape Tiitinen

Savilahden kaukojäähdytyslaitos pähkinänkuoressa:

  • Teholuokka n. 30 megawattia
  • Vapaajäähdytyksen osuus vuosituotannosta yli 70 %
  • Lämpöpumput: asennettu 2,5 MW ja optio 2,5 MW
  • Rakennuksen koko 2300 k-m2
  • Pääsuunnittelu: Ramboll Oy
  • Pääurakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy
  • Toiminnasta, huollosta ja kunnossapidosta vastaa Kuopion Energia Oy
  • Palvelee Kuopion yliopistollisen sairaalan lisäksi Savilahden alueen kiinteistöjä

Lisätietoja:

http://www.savilahti.com/

 

Kuopion Energia Oy

Petri Turtiainen

s.posti. etunimi.sukunimi@kuopionenergia.fi

puh. 040 7097 621

 

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle Kuopion Energia.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.