Biojäte talteen -kampanja haastoi mukaan lähes 700 kotitaloutta Porissa

Biojäteastia ja biojätepusseja.
Kuva: Porin kaupunki

Porin seudun jäteneuvonta koordinoi ja kustansi talvella 2020–2021 Biojäte talteen -kampanjan, jolla valmistaudutaan jätelain muutoksiin ja biojätteen erilliskeräyksen laajenemiseen yli 10 000 asukkaan omakoti- ja pientaloalueille vuonna 2024.

”Haastoimme mukaan taajama-alueelta lähes 700 kotitaloutta, joihin kuului omakotitalo-, kerros- ja rivitalokiinteistöjä”, kertoo Porin seudun jäteneuvonnan projektisuunnittelija Pepita Heurlin. Ensimmäinen kampanja sai jatkoa keväällä 2022, kun mukaan kutsuttiin noin 120 omakotitaloa Ulvilan, Nakkilan ja Harjavallan taajama-alueilta. ”Toinen kampanja jatkuu syyskuulle asti.”

Biojätekampanjan tärkein tavoite oli kerätä kokemuksia ja palautetta, ja siksi se toteutettiin alueellisesti ilman ennakkokyselyjä lajittelusta kiinnostuneista. ”Halusimme testata, miten biojätteen kimppakeräys onnistuu ja minkälaisia haasteita nousee esiin. Jäteastioiden yhteiskäyttö edistää jakamistaloutta, mutta emme tienneet, miten se otettaisiin naapurustoissa vastaan.”

Ennen kampanjaa asukkaille jaettiin taustamateriaalina yleisinfo ja lajitteluohjeet. Porin seudun jäteneuvonta toimitti kotitalouksiin myös ilmastoidut keittiöbioastiat, puolen vuoden biojätepussit sekä omakotialueille 5–6 taloudelle yhteiset kimppabioastiat. ”Maksoimme myös kimppa-astioiden tyhjentämisen ja jätekuljetukset, joten kampanja ei aiheuttanut osallistujille kustannuksia.”

Biojätteen lajitteluvelvoite kattaa Porissa jo kaikki yli neljän asunnon rivi- ja kerrostaloyhtiöt, mutta kampanjassa niidenkin lajittelua haluttiin tehostaa.

Biojätteen erilliskeräys vähentää sekajätteen määrää ja samalla luonnonvarojen kulutusta. Kun lajittelu on asukkaille helppoa, biojätteen kierrätysastekin nousee, mikä edistää ravinteiden kiertoa ja talteenottoa.

Pepita Heurlin

88 % suosittelisi kimppa-astiaa muillekin

Kampanjan lopuksi kotitalouksille lähetettiin palautekysely, johon vastasi 48 prosenttia omakotiasujista, 39 prosenttia rivitaloista ja 36 prosenttia kerrostaloista. Palautekysely tarjosi jäteneuvonnalle arvokasta tietoa ja kokemuksia kuntalaisten asenteista ja lajittelutaidoista. Eniten Heurlin yllättyi palautteen myönteisyydestä. ”Odotimme kehitysehdotuksia ja haasteita, mutta niitä tuli vain vähän. Jos joku koki biopussien hajoavan helposti, yhtä moni piti niitä kestävinä.”

Noin 30 prosenttia omakotitalovastaajista kertoi yllättyneensä biojätteen määrästä, vaikka asiasta ei erikseen kysytty. ”Kampanja herättelikin selvästi asukkaita huomaamaan, miten paljon biojätettä syntyy ja päätyy tällä hetkellä sekajätteeseen.”

Kimppa-astiat sijoitettiin kaupungin maille, joten jokainen omakotiasukas joutui kävelemään astialle kuka lyhyemmän ja kuka pidemmän matkan. ”Juuri kukaan ei valittanut astian olleen liian kaukana, ja palautekyselyssä vastaajat arvioivat sopivaksi matkaksi noin 80 metriä”, Heurlin sanoo.

Palautekyselyssä myös tiedusteltiin, kiristikö kimppa-astia naapurivälejä, ja liki kaikki vastasivat kieltävästi. Sen sijaan 88 prosenttia vastanneista suosittelisi kimppa-astiaa muillekin. ”Monia helpotti tieto siitä, että jokainen saa kimppa-astian käytöstä erillisen, valmiiksi talouskohtaisesti jaetun laskun.”

Porin jäteneuvonta tarjoaa kunnille valmiit kampanjapohjat

Porin seudun jäteneuvonta suunnitteli biojätekampanjansa niin, että se on mahdollisimman helppo monistaa muihinkin kuntiin. Heurlinin mukaan eniten työtä vaatii taustamateriaalien teko ja jakaminen kotitalouksiin. ”Siksi tarjoamme valmiit materiaalipohjat muiden kuntien käyttöön. Kuntien on helppo muokata pohjia omaan käyttöönsä sopiviksi.”

Heurlinin mukaan kampanjan aikana ei tarvitse varautua suureen määrään asukkaiden kyselyjä ja puhelinsoittoja. ”Puolen vuoden kampanjan aikana saimme vain muutaman puhelun, ja palautekyselyssä kampanjamateriaalien selkeys sai asukkailta todella hyvää palautetta.”

Lisätietoja:

Pepita Heurlin, Porin seudun jäteneuvonnan projektisuunnittelija, pepita.heurlin@pori.fi, 044 701 1560

Lue lisää Biojäte talteen -kampanjasta!

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto kunnalle Pori.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.