Kyläyhdistys luontopolku- ja lintutornialueen hoitajana

Hiastinhaaran lintutorni.
Hiastinhaaran lintutorni. Kuva: Anita Sievänen /Ilkka Rytkönen.

Pohjois-Iissä kyläyhdistys hoitaa suosittua Hiastinhaaran luontopolku- ja lintutornialuetta laitumineen Iin kunnan kanssa tehdyllä sopimuksella. Kyläyhdistys on myös osallistunut aktiivisesti luontopolun ja lintutornin suunnitteluun ja kunnostamiseen. Lapsiperheiden ja matkailijoiden suosiossa olevasta retkikohteesta löytyy kaksi luontopolkua, perinnebiotooppeina hoidettavia lammaslaitumia, lintutorni, laavu, biokäymälä, levähdyspaikkoja sekä opastauluja, jotka kertovat alueen luonnosta ja eläimistä.

Leader-rahoituksella ympäristötyötä

Hiastinhaaran alueella oli aiemminkin ollut lintutorni ja luontopolku, mutta hoitamattomina ne pääsivät rapistumaan jopa käyttökelvottomaan kuntoon. Alue oli myös kasvanut pahasti umpeen. Pohjois-Iin kyläyhdistys halusi herättää alueen eloon ja teki vuonna 2015 aloitteen Iin kunnalle luontopolun ja lintutornin kunnostuksesta. Ennen aloitteen tekoa kyläyhdistys oli selvittänyt, että luontopolun kunnostukseen olisi mahdollista hakea 100 % Leader-avustusta. Aloitteen seurauksena Iin kunnanhallitus päätti, että kunta hakee Oulun Seudun Leader ry:ltä rahoitusta Hiastinhaaran luontopolun- ja lintutornin yleishyödylliseen investointihankkeeseen. Päätös rahoituksesta oli myönteinen. Kunnostushankkeen kokonaiskustannukset olivat n. 100 000 € (alv 0%).

Kunnostushankkeen käyntiinlähtöä vauhditti se, että kyläyhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Anita Sievänen oli tuolloin suorittamassa luonto-alan erikoisammattitutkintoa, jonka harjoitustyönä hän laati luontopolkualueelle kunnostussuunnitelman, hyödyntäen myös oppilaitoksen opettajien asiantuntemusta. Näin ollen kunnalle pystyttiin jo aloitteen teon yhteydessä esittelemään konkreettinen kunnostussuunnitelma kustannuslaskelmineen ja jatkohoitosuunnitelmineen. Asiantuntijana kunnostushankkeessa toimi myös Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys.

Lampaat laiduntavat koivikossa pitkospuiden lomassa.
Lampaat laiduntavat koivikossa pitkospuiden lomassa. Kuva Anita Sievänen.

Leader ry:n rahoituksella mm. rakennettiin uusi pitkospuureitti koko alueelle, yhteensä pitkoksia tuli kilometrin pituudelta. Tarjousten perusteella pohjoisiiläinen sahuri Jouni Mähönen sai pitkospuut tehtäväkseen. Pitkospuiden materiaali tuli läheltä, ne sahattiin läheisessä Korpiniityssä kasvaneista kuusista ja männyistä.

Hankkeen ansioista uusittu Hiastinhaaran luontopolku- ja lintutorni alue avattiin kesällä 2017.

Ihmisiä avajaisissa.
Hiastinhaaran lintutorni- ja luontopolkualueen avajaiset 17.6.2017. Kuva Anita Sievänen.

Kyläyhdistyksen ja kunnan välillä sopimus

Uusitun Hiastinhaaran luontopolku- ja lintutornialueen avaamisen yhteydessä Iin kunnan ja Pohjois-Iin kyläyhdistys ry:n välille tehtiin alueen hoidosta viisivuotinen kunnossapitosopimus vuoteen 2021 asti. Sopimus on nyt uusittu ja on voimassa vuoteen 2025 asti. Alueen hoidosta Iin kunta maksaa yhdistykselle vuosittain sovitun rahallisen korvauksen, joka kattaa materiaalikulujen lisäksi myös hoitotyötä tuntikorvauksella. Hoitotoimiin kuuluu muun muassa jäte- ja puuhuolto sekä rakennelmien kunnossapito ja huolto. Hoitoon ja kunnostuksiin on tehty myös paljon talkootyötä. Yhdistys on järjestänyt alueella mm. lammaslaiduntalkoita, risu- ja polttopuutalkoita sekä siivoustalkoita.

Iltanuotio.
Talkoolaisia iltanuotiolla. Kuva anita Sievänen.

Hiastinhaaran luontopolun varren laitumia Pohjois-Ii:n kyläyhdistys on hoitanut paikallisten lampureiden kanssa, ensin Emilia Hiltusen ja vuodesta 2017 alkaen Olli Häyrysen kanssa perinnebiotooppina lampaita laiduntaen. Perinnebiotoopit ovat pitkään jatkuneen perinteisen maatalouskäytön, laidunnuksen ja niiton myötä kehittyneitä monilajisia luonnonniittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Perinnebiotoopit ovat nykyisin harvinaisia ja uhanalaisia, eivätkä säily ilman hoitoa. Alueen lammaslaitumien perustamisen tavoitteena on ollut luonnon monimuotoisuuden edistäminen, luontopolun varren maiseman elävöittäminen ja seudullisesti mielenkiintoisen tutustumiskohteen luominen.

”Ihminen kaipaa ympäristöönsä selkeyttä ja avaruutta. Ympäristönhoito rauhoittaa maisemaa ja innostus tarttuu ihmisiin. Omilla toimilla tosiaan voi vaikuttaa omaan elinympäristöönsä” – toteaa yhdistysaktiivi Anita Sievänen.

Muiden toimien lisäksi kyläyhdistys on aktiivisesti edistänyt Hiastinhaaran ruoppaamista ja muuta kunnostamista veneilykelpoiseen kuntoon. Myös tähän kunnostustyöhön on kuulunut runsaasti kyläläisten talkootyötä ja rahoitusta saatu niin kyläläisiltä kuin muiltakin yhteiskumppaneilta. Kyläyhdistys on myös alkanut loukuttaa minkkejä alueella sen jälkeen, kun niitä alueella talvella havaittiin.

Koko perheen retkikohde

Luontopolkualueesta lammaslaitumineen on tullut vuosi vuodelta suositumpi lapsiperheiden ja matkailijoiden retkikohde lyhyen matkan päässä kuntakeskuksesta ja helposti löydettävissä 4-tieltä. Alueella kulkee kaksi luontopolkureittiä Hiastinhaaran reitti (2 km) ja Patakarin reitti (0,7 km), joka sijaitsee alueen loppupäässä lintutornin ja laavupaikan ympärillä. Molemmat reitit kulkevat pitkospuita pitkin ja reitit soveltuvat maastoltaan hyvin lapsiperheille. Lintutornin ja laavun lisäksi alueella on biokäymälä, levähdyspaikkoja sekä 7 opastaulua, jotka kertovat alueen luonnosta ja eläimistä tarkemmin. Laavupaikan liiterissä on polttopuita.

Lintubongarit lintutornissa.
Lintubongarit Patakarilla Luna ja Jukka Sassi. Kuva Jukka Sassi.

Kyläyhdistys on hankkinut Patakarin lintutorniin vapaasti kävijöiden käytössä olevat kiikarit, jotka ovat johdolla kiinni lintutornissa koko kesän ajan. Kiikarit ovatkin osoittautuneet hyvin suosituiksi. Lintutornin ylätasanteelle on myös lapsiperheiden pyynnöstä tehty turvaportti. Lintutornista löytyy myös vierasvihko, jonne ulkoilijat voivat jättää terveisensä ja kirjoittaa mietteitään alueesta. Vierasvihkon terveisissä alueen kauneus ja rauhallisuus saa kiitoksia, reittiä kehutaan siistiksi ja hyvin hoidetuksi sekä aluetta lapsiperheille mieluisaksi kohteeksi. Koko luontopolun matkalla olevat pitkospuut ovat saaneet erityiskiitosta siitä, että niitä pitkin huonompijalkaisemmankin on hyvä kulkea.

”Kiitos Pohjois-Iin kyläyhdistykselle hienosta työstä Hiastinhaaran luontopolulla ja lintutornilla. Tästä työstä me kaikki alueen käyttäjät voimme nauttia”, Facebook-sivuille jätetyt terveiset alueen käyttäjältä.

Tulevaisuuden kehittämishaaveissa kyläyhdistyksellä siintää alueen melontareitistön parantaminen. Ongelmakohtana melojien ja Hiastinhaaran virtauksen kannalta on tällä hetkellä Valtatie 4:n eli Nelostien alittavat kaksi kapeaa ja ahdasta betonirumpua. Mikäli rummut saataisiin myöhemmin tien kunnostuksen yhteydessä vaihdettua suurempaan aaltopeltirumpuun tai rakennetaan aivan uusi silta Hiastinhaaran yli, avaisi se mahdollisuuden koko alueen kiertävälle melontareitille Ijoelta merelle ja täydentäisi näin virkitysalueen käyttöä ja olisi yksi matkailullinen lisä tähän kokonaisuuteen.

Soutuvene joella.
Melontareitistöä. Kuva Anita Sievänen.

Tietoisuuden lisäämistä viestimällä ja tapahtumilla

Hiastinhaaran luontopolku- ja lintutornialueella on oma logonsa, johon haluttiin ikuistaa härkälintu, jota tavattiin aiemmin lintuvesialueella, mutta nykyisin se on täysin kadonnut alueelta. Toiveissa on, että lintuvesiä kunnostamalla laji vielä palaisi.

Hiastinhaaran logo.

Hiastinhaaran laitumista on viestitty laatimalla alueelle laiduntaulu ProAgria Oulun sekä Oulun maa- ja kotitalousnaisten yhteisvoimin Pohjoisen maisemahelmet -hankkeessa vuonna 2021. Kyläyhdistyksellä on hyvin aktiiviset Facebook-sivut ja verkkosivut, joilta luontopolkualueesta löytyy tietoa. Tietoa kohteesta löytyy hyvin myös visitii.fi -sivustolta sekä keväisin ilmestyvästä Ii happens -tiedotuslehdestä. Alueesta on tehty myös haastatteluja ja lehtijuttuja.

Hiastinhaaran aluetaulu.
Hiastinhaaran aluetaulu.

Kesäkuussa 18.6.2022 vietettiin maailman ensimmäistä Luonnonlaidunpäivää. Teemapäivänä Hiastinhaaran luontopolkualueella järjestettiin koko perheen luonnonlaidunpäivä, jossa juhlittiin luonnonlaitumia ja niiden hoitajia eli Hiastinhaaralla lampuri Olli Häyrysen Texel-rotuisia uuhia ja karitsoita. Pohjois-Iin kyläyhdistys ry järjesti päivän yhteistyössä ProAgria/Oulun Maa- ja kotitalousnaisten, Korpiniityn lammastilan, Ruokaketju näkyväksi- ja Pohjoisen Maisemahelmet-hankkeiden kanssa. Päivän aikana tarjottiin LUOMUkaritsanmakkaroita, jaettiin yleistietoa luonnonlaidunnuksesta ja sen hyödyistä, tehtiin opastettuja luontoretkiä luonnonsuojelualueen maastoon ja lapsille oli luontobongausta. Lampurilla oli myynnissä myös omista lampaista tehtyjä villalankoja, taljoja ja lammassäilykkeitä.

Päivän osallistujille kerrottiin myös Laidunpankki-verkkopalvelusta, jonka tavoitteena on lisätä sopimuksellista laidunnusyhteistyötä. Laidunpankissa voi mm. ilmoittaa vapaista laitumista tai laiduneläimistä tai etsiä eläimiä maisemanhoitajiksi. Laidunpankki on ProAgria Etelä-Suomen ylläpitämä palvelu.

Lisätietoja:

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry pohjoisiinkylayhdistys.fi

Kylävaakuna.

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle Pohjois-Iin kyläyhdistys ry.
Loikka-arkisto kunnalle Ii.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.