Luonnonperintösäätiö suojeli Etelä-Karjalasta Merja Salolle muistometsän ja muistolehdon

Luonnonperintösäätiö osti Etelä-Karjalasta suojeluun kaksi metsätilaa, yhteensä runsaat 16 hehtaaria vanhaa metsää. Alueista ensin hankittu, noin neljän hehtaarin suuruinen Veitsalmi sijaitsee Luumäellä ja rajoittuu Kivijärven rantaan. Se on lähes kokonaan koivu- ja haapavaltainen rantalehto, jossa on havaittu muun muassa kuhankeittäjä.

”Lehtometsällä on hienot puitteet muodostua myös valkoselkätikan ja muiden tikkalintujen aarreaitaksi vanhenevine lehtipuineen”, toteaa Luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Anneli Jussila.

Luminen Hyyriänmäen metsä.
Hyyriänmäen metsää. Kuva: Juha Juuti.

Veitsalmesta tulee valokuvauksen professorin Merja Salon (1953–2018) muistometsä. Merja Salo perusti muistokeräyksensä jo eläessään, saatuaan tietää vakavasta sairaudestaan, ja lahjoitti tuolloin rahastoon useiden kymmenien tuhansien eurojen suuruisen alkupääoman.

Veitsalmen jälkeen säätiö osti Lappeenrannan Ylämaalta Aitjärven rannasta Hyyriänmäen, johon kuuluu pieni Haukkalehto-niminen tila. Hyyriänmäen myivät säätiölle Jorma Tilli ja hänen sisarensa Päivi Tilli, joille suojeluratkaisu oli tärkeä. Ylämaalaiset kaksi tilaa kattavat 12 hehtaarin edestä monipuolista eteläkarjalaista metsäluontoa.

”Niityltä alueen pohjoisrajalla rannassa on pienellä alalla tehty heinää 60-luvun alkupuolella. Sen jälkeen alue on jäänyt itsekseen metsittymään. 80-luvun alkupuolen jälkeen metsästä ei ole haettu edes tuulenkaatoja polttopuiksi, joten lahopuu on lisääntynyt ja alueen suojeluarvot kasvaneet. Länsiosaltaan alue kuuluu metson reviiriin, ja myös hiirihaukka on pesinyt metsässä. Satunnaisempia kulkijoita ovat olleet karhu, ilves ja susi”, Jorma Tilli kertoo.

”Hyyriänmäen korkeuseroiltaan vaihteleviin maisemiin sisältyy erittäin arvokasta runsaslahopuustoista kangasmetsää, jossa on havaittu uhanalaisia metsätiaisia ja pohjantikan syöntijälkiä. Alueen halki kiemurtelee erityisen kaunis ja monimuotoisuutta lisäävä puro, joka laskee Aitjärveen”, Anneli Jussila kuvailee.

Hyyriänmäen kainaloon jäävä Haukkalehto jatkaa Merja Salon muistoa ja tulee nimetyksi Merja Salon muistolehdoksi. Hyyriänmäen ja Haukkalehdon kauppa rahoitettiin osittain Merjan Salon keräyksen loppuvaroilla sekä enimmäkseen Luonnonperintösäätiön keräyksellä Turvapaikkoja metsälinnuille Etelä-Karjalaan. Keräys on tuottanut tähän mennessä noin 105 000 euroa.

”Nämä uudet suojelualueet toimivat erinomaisina esimerkkeinä siitä, miten korvamerkityillä keräyksillä voidaan Luonnonperintösäätiön kautta suojella ripeästi ja tehokkaasti yhä harvinaisemmaksi käynyttä vanhaa ja monimuotoista metsäluontoa”, Anneli Jussila muistuttaa.

(Kuva Hyyriänmäestä: Juha Juuti)

Jätä kommentti

Ajatus aiheesta “Luonnonperintösäätiö suojeli Etelä-Karjalasta Merja Salolle muistometsän ja muistolehdon”

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.