Maakunta roadshow: Löydä uutta bisnestä – pääse kiertotalouden vauhtiin

Löydä uutta bisnestä – pääse kiertotalouden vauhtiin -tapahtumissa osallistujille selviää, millainen mahdollisuus kiertotalous voisi olla juuri sinun toiminnallesi! Haluamme, että kiertotalouden mahdollisuudet osataan nähdä ja hyödyntää kaikilla aloilla, niin perinteisillä teollisuudenaloilla kuin vaikkapa IT-, logistiikka- tai palvelualan yrityksissä. Kunnallisilla toimijoilla on keskeinen rooli uusien kiertotalousratkaisujen mahdollistamisessa esimerkiksi hankintojen, kaavoituksen ja kunnallisten palveluiden kautta. Kiertotalous tuo uudenlaisen yhteistyömahdollisuuden julkisen ja yksityisen sektorin välille – niin ruokapalveluissa, liikkumisessa kuin rakentamisessakin – luoden elinvoimaa ja kilpailukykyä. Kiertotalouden ratkaisut tarjoavat samalla vastauksia polttaviin globaaleihin kestävän kehityksen haasteisiin.

Sitra ja Business Finland järjestivät yhteistyössä viiden paikkakunnan kiertueen loka-marraskuussa 2018. Tilaisuuksissa osallistujille selviää, mitä kiertotalous tarkoittaa omalle toiminnalle ja mikä on oman yrityksen rooli kiertotalouden rakentajana – niin yritystoiminnan kehittäjinä kuin sen mahdollistajinakin – ja miten päästä kiertotalouteen kiinni. Osallistujille esittäytyvät paikalliset kiertotalouden edelläkävijätoimijat inspiroimassa tarttumaan kiinni kiertotalouden mahdollisuuksiin. Alueellisten pk-yritysten tekijöiden ja julkisen sektorin mahdollistajien kohtaamiset ovat myös hedelmällistä alustaa uusille yhteistyömuodoille.

Osallistujat saavat näkymän Sitran kokoamaan kansalliseen kiertotalouden tiekarttaan, kiertotalouteen konseptina ja sen globaaleihin vaikutusmahdollisuuksiin, miten Business Finlandin sekä TEM:n tarjoamiin kiertotalouden kehitysohjelmiin voi päästä mukaan ja millaisia peruspalveluita on yrityksille eri toimijoilla tarjolla. Lisäksi osallistujat pääsevät kehittämään työpajassa asiantuntijoiden avustuksella sitä, mikä kiertotalouden liiketoimintamalleista sopisi omalle yritykselle ja kunnan eri toimintoihin.

Kiertue järjestettiin yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppanien kanssa. Paikallisina kumppaneina toimivat kehitys- ja elinkeinoyhtiöt Into Seinäjoki, Kouvola Innovation, Joensuun tiedepuisto sekä Rauman kaupunki. Oulun tapahtuman kumppaneita ovat Business Oulu, Oulun AMK, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät sekä Taloudellinen tiedotustoimisto TAT.

Kiertotalous ja sen mahdollisuudet koskevat meitä kaikkia – olet sitten yrittäjä, elinkeinoelämän edustaja, kunnan virkamies tai asukas. Tehdään suomalaisista yrityksistä ja kunnista kiertotalouden edelläkävijöitä, jotka luovat edistyksellisistä ratkaisuistaan uutta, pitkälle tulevaisuuteen kantavaa toimintaa!

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto toimijalle Business Finland.
Loikka-arkisto toimijalle Sitra.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.