Penninkijoen metsä suojellaan Perhossa

Luonnonperintösäätiö on ostanut Perhosta reilun kahdeksantoista hehtaarin suuruisen Penninkijoen metsän. Kyseessä on kaunis soiden ja kangasmaiden mosaiikki Perhon ja Halsuan rajalla Keski-Pohjanmaalla. Suojelualueen etelärajalla virtaa luonnontilainen Penninkijoki, jonka mukaan suojelualue myös nimetään.

Kuva: Ari-Pekka Auvinen

”Penninkijoen metsät ovat täysin käsittelemättömiä ja sekapuustoisia. Joukossa on runsaasti haapoja, joista osa on sylintäyteisiä kolopuita. Haapa on Suomen metsien avainpuulaji. Suhteessa muihin puulajeihin haapa kasvaa ja kuolee ja muodostaa lahopuuta nopeasti. Sen pinnan pH on tavallisesti muita lajeja korkeampi, minkä vuoksi haavan kaarnalla kasvaa erikoistunut sammal- ja jäkälälajisto. Haavalla elää myös muita pohjoisen metsäpuita runsaampi hyönteisten kirjo. Koloissa pesiville linnuille haapa on tunnetusti mieluinen”, Luonnonperintösäätiön suojelupäällikkö Ari-Pekka Auvinen kertoo.

Penninkijoen metsä on Luonnonperintösäätiön toinen suojelukohde Perhossa. Vuonna 2015 säätiö suojeli Syrjäjoen alueen, joka sijaitsee linnuntietä noin kahdentoista kilometrin etäisyydellä Penninkijoesta. Lähempänä, vain kahden kilometrin päässä Halsuan kunnanrajan takana sijaitsee Virvatulen vuonna 2012 suojeltu suometsä.

”Nämä ovat erämaisia maakotkan ja metsäpeuran asuttamia Suomenselän sydänmaita, joita on tärkeää saada suojelun piiriin”, Ari-Pekka Auvinen toteaa.

Vain noin kolmensadan metrin päähän Penninkijoen metsästä yltää 3 550 hehtaarin laajuisen Hangasneva-Säästöpiirinnevan Natura-alueen raja. Luonnonperintösäätiön tavoitteena on yhdistää Penninkijoen metsä Natura-alueeseen.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.