Energianseurantaa ja -säästöä kouluissa ja päiväkodeissa 50/50 metodilla, Ii

Kaikki Iin kunnan koulut ja päiväkodit ovat mukana energiaseurannassa, jossa tarkkaillaan kuukausittain lämmityksen, sähkön ja veden kulutusta ja toteutetaan energiatehokkuustoimenpiteitä yhdessä oppilaiden kanssa. Ideana on opettaa ja oppia kestävää kehitystä, joka onkin yksi Iin opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden neljästä kasvatuspilarista.

50/50-metodin mukaisesti kunta palauttaa kouluille ja päiväkodeille puolet rahallisesta säästöstä, jonka oppilaat ovat energiantehokkuustoimillaan saaneet aikaan. Siitä mitä yhteisesti ansaituilla säästöillä hankitaan, ehdottavat ja päättävät koululaiset itse. Säästöillä on hankittu mm. liikunta- ja välituntiharrastevälineistä, joita mahdollisimman moni ikäluokka voi käyttää.

Koulut ja päiväkodit ovat saavat opetuspaketin energiasta ja energiansäästöstä tehtävineen sekä tukea ja vinkkejä hankkeen läpiviemiseen. Oppilaat ovat seuranneet kiinteistöjen energiankulutusta mm. lämpötila-, virrankulutus- sekä luxmittarien avulla. Säästöihin ovat vaikuttaneet erityisesti opettajien sitoutuminen ja koulun oma aktiivisuus ideoida ja etsiä säästökeinoja yhdessä.

Koululaiset ovat olleet innostuneita, että säästövinkkejä on viety kotiin saakka.

Vuoden 2018 aikana Iin kunnan koulut ja päiväkodit (yhteensä 14 kiinteistöä) säästivät yhteensä 23 497,31 euroa, josta kunta palautti oppilaiden käyttöön 50 % eli 11 748,66 euroa.

Koulut saivat diplomit todisteeksi toiminnastaan

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto  FISU-verkosto.
Loikka-arkisto  Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku).

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.