Rikkaveen Olkipaalitalo

Valokuva valmiista olkipaalitalosta.

Rikkaveen kyläyhdistys tarvitsi uuden kokoontumispaikan, ja rakensi sitä varten vuosien 2013 – 2015 välissä talkoovoimin olkipaalitalon. Kiinnostus ekologiseen rakentamiseen lähti kyläläisistä itsestään. Inspiraatio oljen käyttöön rakennusmateriaalina tuli yhdistyksen puheenjohtajan tuomana Yhdysvaltain Illionisin Stellen kylästä.

Kyläläisillä oli paljon rakentamiseen liittyvää osaamista: oli insinööriä ja rakennusmestaria. Jokaiselle vapaaehtoiselle löytyi tekemistä. Vaikka sitten kahvinkeittoa.

Rakentamisen ammattitaitoa löytyi kyläläisistä, mutta yli 2 000 henkilötunnin työmäärä oli kyläläisille iso ponnistus ja onnistuminen osoitti kyläläisten suurta innostusta asiaa kohtaan. Rakennushankkeen 10 000 € kustannuksista puolet oli EU:n Leader-rahoitusta. Jatkosuunnitelmissa on aurinkopaneelien hankinta.

”Olkitalon pohjapiirrosta suunniteltiin yhdessä, isolla paperilla kylätalossa, ja monta kertaa paperi jouduttiin ruttaamaan ja suunnittelu aloitettiin alusta…”

Paitsi työvoima, niin myös materiaalit hankittiin läheltä. Puuta jokaisesta talosta ja kauraolkipaalit kylätaloa vastapäätä olevalta pellolta. Omavaraisuus olikin kyläläisille tärkeä asia. Olkiseinään sitoutunut hiilivarasto on lähes 6 000 CO2-ekv., joka vastaa noin 35 600 km ajoa henkilöautolla. Samalla säästyi vaihtoehtoista eristemateriaalia ja sen valmistamisen tuotantopanokset, esimerkiksi kivivillaa.

Taloa Käytetään paitsi kylän kokoontumispaikkana, niin siellä myös järjestetään näyttelyitä, kahvitilaisuuksia ja kyläkokouksia. Tilaa vuokrataan tarvittaessa myös yksityistilaisuuksiin.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.