Teolliset kasvissivuvirrat ruoka- ja rehukäyttöön

Kuvakollaasissa perunoiden, porkkanoiden ja punajuurten sivuvirtoja eri jakeina - tuoreena, fermentoituna, säilöttynä, kuivattuna ja väriaineeksi uutettuna.
Yhdestäkin elintarvikeprosessin raaka-aineesta muodostuu monenlaatuisia jakeita, joilla on laadun mukaan erilaiset käyttömahdollisuudet. Kuvakollaasissa vasemmalla eri perunajakeita, keskellä fermentoitua porkkanasäilykettä, ja oikealla höyrykuoritun punajuuren sivuvirtaa tuoreena, kuivattuna ja väriaineuutteena. Kuva: Luke

Luonnonvarakeskus kokeilee ja kehittää keinoja ruuantuotannon kestävyyden parantamiseksi, monesta eri näkökulmasta. LIFE IP Circwaste -hankkeen osaprojektissa on selvitetty millä tavalla kotimaiset kasviksia ja juureksia jalostavat yritykset voisivat hyödyntää elintarvikkeiden raaka-aineet mahdollisimman täydelleen. Hankkeen aikana jatkokäyttömahdollisuuksia on testattu etenkin elintarvike- ja rehusovelluksissa. Osahankkeen kohdealue on Lounais-Suomi ja sivuvirtaerien testauksia on tehty myös naapurissa Kanta-Hämeessä.

Sivuvirtojen mikrobiologinen ja muu käyttölaatu määrittelevät, minkälaiseen käyttötarkoitukseen ne sopivat – jätehierarkian mukaisesti – ja minkälaisia ainesosia ja jakeita niistä voidaan valmistaa. Lisäksi on huomioitava lainsäädännölliset vaatimukset.

Perunasivuvirroista valmistettiin säilörehua  ja sen käyttökelpoisuutta osana päivittäistä rehuannosta testattiin sekä maidontuotannossa että nuorkarjan kasvatuksessa. Porkkanasivuvirrasta valmistettiin samaan tapaan säilörehua kemiallisesti, sekä fermentoimalla hapatteilla. Kokeessa testattiin miten eri säilörehun valmistusaineet vaikuttivat säilörehun kemialliseen ja mikrobiologiseen laatuun ja säilyvyyteen.

Edellisten käyttötapojen lisäksi mikrobiologisesti hyvälaatuista sivuvirtajakeista voi valmistaa säilykkeitä fermentoimalla elintarvikehapatteilla tai valmistaa ainesosia prosessoitaviin seoselintarvikkeisiin, esim. kasvispihvit. Tässä hankkeessa tällaisia ainesosia ovat mm. kuitu- ja värijakeet, erityisesti punajuuresta ja porkkanasta.

Lisäarvoa kasviperäisiin sivutuotteisiin

Aikataulu: 2017-2023

Lisätietoa:

Toimijat ja hankkeet

Loikka-arkisto hankkeelle CIRCWASTE - Kohti kiertotaloutta.
Loikka-arkisto toimijalle Luonnonvarakeskus (Luke).
Circwaste-hanke saa EU:lta rahoitusta, jolla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä, joista EU:n komissio ei ole vastuussa.

Jätä kommentti

Voit etsiä loikkia yhdellä tai useammalla hakusanalla. Haku kohdistuu loikkien sisältöön ja metatietoihin, kuten kategorioihin, asiasanoihin ja sijaintiin. Hakemalla esimerkiksi "ilmastoloikka porvoo" löytyvät kaikki Porvoon kaupungista raportoidut ilmastoloikat. You can search for leaps matching one or more terms. The search targets both content and metadata such as categories, keywords, and location. For example, by searching for "climate leap Porvoo" you will find all the climate leaps reported in the city of Porvoo.